Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Ulepszanie świata /74/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 28/09/19.

Karol Chum
Ulepszanie świata

Na użytek złotych myśli
ulepszamy świat niedoskonały.
Modlimy się o deszcz i milczenie,
będące złotem,
jakie za nas wszystko dopowie,
byśmy mogli przyzwoicie żyć.

Wszyscy chcielibyśmy być
Chrystusami zbawiającymi bliźnich
i stać ponad każdym,
kto z puzzli nie potrafi złożyć obrazka,
jaki malujemy innym w głowie
na siłę.

Tak mało nas na miłość.
Tak dużo na nienawiść.

Wrocław, 19.04.2014

🔖Karol Chum: Ulepszanie świata /74/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 28/09/19.