Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Na trzepaku /538/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/28/21.


Karol Chum
Na trzepaku

Tu trzepały się dywany,
W perskie wzory, nóg historie.
Miały nuty z twego życia,
Miały nuty o mnie...

Miały zapach dywaników,
Co się z kurzem gdzieś unosił.
I radosny uśmiech dzieci:
Kasi, Basi, Zosi...

Przy trzepaku towarzysko
Tanie piło się też wino,
Albo romantycznie chłopak
Całował z dziewczyną...

Nawet piesek miał tu miejsce
Na potrzeby swoje własne.
Przy trzepaku było pięknie.
No, i niebo jasne...

Hej, historio! Hej, historio!
Gdzie trzepaki się podziały
Dla tęskniących wciąż trzepaczek
W świecie tym wspaniałym?

Warszawa, 28.04.2021

🔖Karol Chum: Na trzepaku /538/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/28/21.