Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Czekając... /537/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/27/21.


Karol Chum
Czekając...
Czekam na człowieka, czekam.
Może w końcu przyjdzie kiedyś,
Aby wreszcie mnie uwolnić
Od tej ludzkiej, ziemskiej biedy,
Która ma na imię Smutek.
Czekam na człowieka, czekam.
I doczekać się nie mogę,
Aby wspólnie, razem, zgodnie
Jedną, prostą obrać drogę
By tej drogi poznać skutek.
Czekam na człowieka, czekam.
Przy tym ufam, mocno wierzę,
Że choć innym się okaże,
To potrafi całkiem szczerze
Mnie zrozumieć jak człowieka!
Czekam na człowieka, czekam.
Smutek stąd, że coraz bardziej
Oddalamy się od siebie
W nienawiści i pogardzie,
Ale ja naiwnie czekam...
Warszawa, 27.04.2021


🔖Karol Chum: Czekając... /537/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/27/21.