Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Milczenie /533/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/18/21.


Karol Chum
Milczenie
(po liście)

Napisałem list:

"(...)
- Kocham Ciebie".

Ortograficznie i gramatycznie
był całkiem poprawny.
Z grzeczności i szacunku
litery: "ka" i "ce" były duże.

Czekałem i czekałem...
Długo czekałem.
W końcu dostałem odpowiedź:

"BŁĄD!"

Hmm...
W którym miejscu go popełniłem?

Przejrzałem wszystkie słowniki,
leksykony i encyklopedie.
Prosiłem w kolejnych listach
o wyjaśnienie i wskazówki.
Milczenie twoje zamieniło się w wieczność.
Nigdy nie dowiedziałem się,
gdzie pomyliłem się.

Człowiek uczy się całe życie,
ale musi rozumieć przy tym
też własne błędy.

Czuję się nieukiem...

Herby, 05.06.2013

🔖Karol Chum: Milczenie /533/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/18/21.