Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Zepsuty zegarek na jutro /528/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 09/04/21.


Karol Chum
Zepsuty zegarek na jutro

Jeżeli wiem, że przyjdzie znów jutro,
To znaczy, że mam nadzieję na nie.
I choćby nie było najpiękniejsze,
To niechaj się stanie, niechaj stanie!

A jutro koniecznie pachnie wiosną,
Bezkresem łąk zielonych i sadów,
Promykami słońca, które wpadły
Oknem do niedzielnego obiadu.

Jutro to dłoń, która ściśnie twoją.
Dłonie te razem przejdą się parkiem.
A czas zatrzyma się dla nas w miejscu,
Odmierzany zepsutym zegarkiem.

W jutro też wierzą szczęśliwi ludzie,
Choć z wolna rozpadną im się kości.
Musi prowadzić drogą daleką
Od dziś - ku temu w nieskończoności.

Jutro, to w końcu jest sens istnienia,
Jaki nadamy w miłości życiu,
By się w ciemnościach przed nim nie chować,
Łkając żałośnie, cicho, w ukryciu...

Warszawa, 02.02.2021


🔖Karol Chum: Zepsuty zegarek na jutro /528/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 09/04/21.