Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Jestem... /521/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 09/04/21.


Karol Chum
Jestem...

Jestem!
Twym ptakiem na ramieniu,
którego trzymasz,
gdy zima
za oknem skuwa mrozem świat.

Jestem!
Twym śladem w gęstej trawie,
świtem co budzi
tych ludzi
do życia - bez minut i lat.

Jestem!
Stworzony do miłości,
jaka rozgości
się tutaj,
by niebo lśniło gwiazdami.

Jestem!
Bo być przecież wciąż muszę
dla wzruszeń,
gdy świat tak często nas rani!

Jestem!
Jako poeta - człowiek.
I powiem
ci szczerze w co ja tak wierzę.

Jestem!

Warszawa, 30.08.2020


🔖Karol Chum: Jestem... /521/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 09/04/21.