Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Taka bajka sobie... /517/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 09/04/21.


Karol Chum
Taka bajka sobie...

Ludzie to istoty, którym wciąż wydaje się,
że gdy wyciągną dłoń dotkną gwiazd.
Nigdy jednak nie spotkałem żadnego człowieka by dotknął gwiazdy,
choćby najmniejszej i najbliżej ziemi.

Może dlatego też ludzie przebierają się za gwiazdy,
udają gwiazdy i myślą,
że są gwiazdami.
Nie ma to jednak nic wspólnego z rzeczywistością.
Taka bajka sobie...

Ludzie najwyraźniej brzydzą się własnej przyziemności.
Ziemia to jednak brudna sprawa.
Tu rodzą się i umierają,
A tam nieskończoność, wieczność i nieśmiertelność.
Tu stają się prochem ziemi,
tam iskrą niebios.
Taka bajka sobie...

A gdy nie radzą sobie w byciu gwiazdami
i obnaża się w nich cała słabość, kruchość, ulotność i nicość,
wtedy przychodzi Bóg.

Kim jest Bóg?
Taka bajka sobie... Może.
Nigdy nie spotkałem żadnego człowieka,
który by dotknął Boga, choćby opuszkiem palca.

Ludzie przebierają za Boga,
udają Boga i myślą,
że są Bogiem.

Taka bajka sobie...

Warszawa, 18.08.2020


🔖Karol Chum:  Taka bajka sobie... /517/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 09/04/21.