Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Motyli lot /516/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 09/04/21.


Karol Chum
Motyli lot

Dlaczego mnie pytasz o jutro?
W moich skrzydłach drżą ledwie chwile,
Aby kokon opuścić ciasny
I stać się jeszcze dziś - motylem.

Dlaczego podcinasz mi wiarę
W nieśmiertelność duszy nad ciałem?
Chcę w końcu dokądś móc dolecieć.
W słońcu odtańczyć swój balet.

Dlaczego z tych pytań miliona
Może na kilka znam odpowiedź?
Czy życie to jakaś nagroda,
A może to kara i spowiedź?

Dlaczego trwać będę tu dzisiaj,
A jutro to mglistość w kokonie?
Skrzydła, choć gotowe do lotu,
Może pozostaną złożone...

Warszawa, 30.07.2020


🔖Karol Chum: Motyli lot /516/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 09/04/21.