Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Ostatnia fotografia /514/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 09/04/21.


Karol Chum
Ostatnia fotografia

Po tym wszystkim, co mi się przydarzy,
Fotografia nie musi być piękna.
Na tej ostatniej niech będzie człowiek
Lub to, co mnie człowiekiem czyniło.

Mam wiele twarzy, lecz duszę jedną.
Ta nigdy nie zmieniła się we mnie.
Podobnie jak moja miłość w sercu
Piękniała mimo brzydoty ciała.

Jeszcze możemy zrobić inaczej.
Spójrz na mnie u kresu mojej drogi,
Zapamiętaj to, co zobaczyłeś...
To będzie najlepsza fotografia!

Warszawa, 28.07.2020


🔖Karol Chum: Ostatnia fotografia /514/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 09/04/21.