Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Hen, hen przed siebie! /489/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/05/21.


Karol Chum
Hen, hen przed siebie!

Widzisz, właśnie mamy zimę,
A za oknami wiatr wieje...
Jakże szaro, smutno, chłodno,
A ty się radośnie śmiejesz...

Czemu śmiejesz się kochany,
Gdy nam śnieg prószy po skroniach?
Pewnie przez to, że ściskamy
Naszą miłość w ciepłych dłoniach.

Zima może nas zasypać,
Biało zrobić się na niebie,
Lecz trzymając się tak razem
Hen, hen można iść przed siebie!

Warszawa, 08.02.2021


🔖Karol Chum: Hen, hen przed siebie! /489/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/05/21.