Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Niezdecydowana /486/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/05/21.


Karol Chum
Niezdecydowana
(Elenie Kotwicy, że była mi natchnieniem.)

Raz chcę ciszy, raz chcę burzy.
Sama nie wiem, czego chcę!
Kiedy powiem tak, to nie wiem,
Czy to może nie jest nie?

Zmieniam zdanie, choć się trzymam,
Że zasady święte mam.
Sama sobie zdolna jestem
Niejednemu zadać kłam.

Czy ja wszystko musieć muszę?
Chcieć i nie chcieć? Kto to wie?
Raz chcę ciszy, raz chę burzy...
Może tak, a może nie.

Opoczno-Warszawa, 20.02.2021
(w pociągu)


🔖Karol Chum: Niezdecydowana /486/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/05/21.