Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Zdarta płyta /485/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/05/21.


Karol Chum
Zdarta płyta

Boję się, że jutro się obudzę.
Znowu życiem ubrudzę, człowiekiem.
I naiwnie mi wierzyć też przyjdzie,
Że przejdzie mi z wiekiem.

Boję się, że w końcu się doczekam,
Takiego człowieka, który oto
Zamiast cieszyć się źródłem życia,
Zrobi z niego błoto.

Boję się, że o tym nie napiszę,
Jak życie ludzkie piękne być może,
Bo gdy piszę za każdym razem,
To jest coraz gorzej.

Boję się, że muszę się powtarzać,
Jak to się zdarza, że nie warto
Nieustannie mielić językiem w gębie
I być płytą zdartą.

Warszawa, 21.02.2021


🔖Karol Chum: Zdarta płyta /485/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/05/21.