Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Granica /483/ 📵

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 04/05/21.


Karol Chum
Granica

Z powodów oczywistych się kocha,
Zawsze finalnie by stwierdzić, że za nic.
Nie widzieć w miłości niczego co złe
I nie dostrzegać granic...

Chce się ulepić doskonałość z życiu
Z niedoskonałości ciała i ducha.
I słyszeć jak serce to drugie bije
Sercem pierwszym, gdy słucha...

A ja wcale nie myślę o miłości.
Nie myśleć, to znaczy stać się nią w końcu.
I dostrzec granicę tego, co w cieniu,
I tego, co jest w słońcu...

Warszawa, 13.03.2021


🔖Karol Chum: Granica /483/ 📵

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 04/05/21.