Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Elementy miłosne /443/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

Zamieszczony poniżej utwór może nie stanowić przed jego publicznym drukiem tekstu w wersji ostatecznej.
Tekst opublikowano dnia: 15/12/19.


Karol Chum
Elementy miłosne

Między ziemią a niebem coś jest.
Pewnie się to życie kołacze
I płacze, i skomli niczym pies,
Chociaż życie tyle ma znaczeń!

Między tobą a mną też coś jest.
Każdy z nas dźwiga swoje skrzydła.
Ni to anioł i ni to jest bies.
Ów natura ludzka obrzydła!

Między snami i jawą coś jest.
I wiem! Pewnie miłość ta krucha,
Że żaden nie zda się na nią test
Bez serca, dotyku, ust, ucha...

Warszawa, 15.12.2019

🔖Karol Chum: Elementy miłosne /443/

 Jeżeli zauważyłeś błąd w tekście, zgłoś go w swojej opinii.
 Ucz Autora poprawnego pisania! Jest poetą, nie purystą językowym.

  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 15/12/19.
Uwaga do dodawanych OPINII:

1. Opinie na temat zamieszczonego tekstu można dodawać ANONIMOWO (jako GOŚĆ) - podając tylko nick lub imię, jako zarejestrowany użytkownik jednego z wymienionych na liście portali społecznościowych lub jako zarejestrowany użytkownik systemu do zamieszczania recenzji.
2. Prosi się o zachowanie kultury w recenzowaniu tekstu oraz podczas wymiany uwag z innymi osobami. Niestosowne wpisy będą usuwane, a IP komputera lub urządzenia mobilnego blokowane.
3. SKALA OCENY GWIAZDKOWEJ "symuluje" system ocen szkolnych, gdzie 1 gwiazdka () to ocena niedostateczna, a 6 gwiazdek (✮✮✮✮✮✮ ) - ocena celująca.