Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: TworzÄ…c historiÄ™ /361/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 12/14/19.


Karol Chum
TworzÄ…c historiÄ™

Czy słuchasz świata,
Czy tylko dźwięki z niego płynące
TrÄ…cajÄ… ucho?

Czy widzisz fakty,
Czy tylko patrzysz na codzienności
Kadry przygłucho?

CzyĹ› obserwator,
Czyś gap bezmyślnie przeczekujący
Dni w swym istnieniu?

I czy moĹĽe chcesz
Jakąś cząstkę swą dać pokoleniom
Po pokoleniu?

Nie odpowiadaj na głos, lecz pomyśl
I też nie czekaj z tym nazbyt długo.
Czas płynie wartko i dla każdego
Jest podeszczowÄ… chwilowÄ… strugÄ….

Menton, 08.11.2018

đź”–Karol Chum: TworzÄ…c historiÄ™ /361/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 12/14/19.