Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: Dekalog na ĹĽycie /358/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 12/14/19.


Karol Chum
Dekalog na ĹĽycie

Nie chcę żałować minionych minut,
Na niemych filmach godzin spędzonych,
Dni szaroburych pełnych zadumy,
Lat przez otwory sit przepuszczonych. (I)

Nie chcę rozdrabniać miazgi na papkę. (II)
Szukać w głębinach dna podwójnego. (III)
Trzeba się cieszyć tym tu i teraz! (IV)
Smakować okruch tła powszedniego. (V)

Bujać w obłokach marzeń w tych chwilach,
KtĂłre relaksem kaĹĽdy nazywa. (VI)
I ścierać wartko łzawy potoczek,
Kiedy policzkiem leniwie spływa. (VII)

Lecz przede wszystkim dawać się całym,
By nie zarzucić sobie niczego. (VIII)
I aby inni nie mieli podstaw
Splunąć w kierunku mojego EGO. (IX)

I najważniejsze — nic nie mieć z boga,
By przez przypadek nie podpaść Bogu.
Mieścić się w ramach, uczuć ostrogach,
Przejrzystych zasad i dekalogu. (X)

Menton, 08.11.2018

đź”–Karol Chum: Dekalog na ĹĽycie /358/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 12/14/19.