Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Zatańcz Miłości /33/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 27/09/19.

Karol Chum
Zatańcz Miłości

Zatańcz Miłości, w pędzie kręć wiry!
W cichym letargu zamknij się w sobie.
Niech bije jasność od ciebie blaskiem,
Ona o tobie wiele opowie.

Zatańcz Miłości z szablami w dłoniach!
Pod rytm nut prędkich Chaczaturiana.
Jakby w takt ruchów twoich subtelnych
Muzyka była w tan wygrywana.

Zatańcz Miłości w szarży i biegu!
Lub niby łabędź Czajkowskie dźwięki
Ukaż swobodą, płynnością czystą
W pogodne chwile i smutku męki.

Zatańcz Miłości w świecy woskowej!
W skoczności popłyń swą strzelistością.
I nim podmuchem wiatr tan twój przerwie,
Bądź w swoim tańcu niemą radością.

Warszawa, 02.04.2018

🔖Karol Chum: Zatańcz Miłości /33/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 27/09/19.