Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Głębokie morze /279/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/07/19.


Karol Chum
Głębokie morze

Jeszcze w sobie czasem noszę
Takie bóle, takie żale,
Że się kłaniam, że się proszę,
Że nie umiem żyć tak wcale.

Jeszcze skrzydła zwijam w sobie.
Płonę w słońcu, spadam w doły.
I choć dłonie miewam obie,
Nieustannie łaknę szkoły.

Nieustannie patrzę w okno.
Nieustannie kogoś szukam.
Oczy mokną, myśli mokną.
Proszę, w drzwi moje zapukaj!

Może w końcu tak się zdarzy,
(Bo się zdarzyć przecież może),
Że się uda mi wymarzyć
To najgłębsze ciszy morze.

Wrocław, 03.12.2015

🔖Karol Chum: Głębokie morze /279/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/07/19.