Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Głowa jak kapusta /278/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/07/19.


Karol Chum
Głowa jak kapusta

Jeszcze się błyszczą okna deszczem.
Jeszcze trwa życie, jesteś jeszcze.
Jeszcze mi mówisz wciąż to samo.
Jak miło jest budzić się rano!

Kuchnia pachnie tym samym chlebem.
Niebo jest takim samym niebem.
Nic się nie zmienia, toczy jeszcze.
Jakże szczęśliwy jestem wreszcie!

Nie wiem, o co mi jeszcze chodzi?
Jeszcze się przecież młodość rodzi.
Jeszcze lepią czerwienią usta.
Oj, głowa głupia jak kapusta!

Myślę sobie, co jeszcze zrobię,
Gdy mi coś więcej o nas powiesz.
Tyle radości jest z wieczności,
Ile miłości w tej miłości!

Wrocław, 31.11.2015

🔖Karol Chum: Głowa jak kapusta /278/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/07/19.