Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Horyzont /275/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/07/19.


Karol Chum
Horyzont

Ty masz lat sto, ja może ciut więcej.
Drepczemy ku niebu powoli tak.
I chociaż leciutko drżą nam ręce,
To w ustach czujemy wciąż życia smak.

Tyle za nami, tyle radości.
W pamięci tylko to, co najlepsze.
Żadnego gniewu i żadnej złości.
Nic nie jest solą, nic nie jest pieprzem.

Drepczemy ku morzu by jeszcze raz
Wypłynąć łódeczką w najdalszą dal,
By w końcu móc unieść Syzyfa głaz
I nadal mieć serce mocne jak stal.

Każda chwila jest dla nas najlepsza.
Każde spojrzenie tak wiele znaczy.
Wciąż szukamy w oparach powietrza
Horyzontu, by dał się zobaczyć.

Marki, 04.07.2017

🔖Karol Chum: Horyzont /275/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/07/19.