Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Idę ulicą Miłości /274/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/07/19.


Karol Chum
Idę ulicą Miłości

Idę ulicą Miłości.
Miłość pod rękę prowadzę.
I we mnie miłość się gości
Tkana z nadziei i marzeń.

Idę szczęśliwy wciąż taki
Jakby się niebo zmieniało
Nie w błogosławione znaki,
Lecz w twoje cudowne ciało.

Idę przed siebie, na oślep,
Bo ślepa jest miłość moja.
Pewnie do diabła mnie pośle,
Lecz ważne, że była twoja.

Idę ulicą Miłości.
Płynę, unoszę się, lecę.
Ku takiej nieskończoności,
Gdzie się miłością rozświecę!

Warszawa, 20.03.2016

🔖Karol Chum: Idę ulicą Miłości /274/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/07/19.