Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Jak na moście w Avignon /270/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/05/19.


Karol Chum
Jak na moście w Avignon

Uśmiech twój wzrokiem jest zwodzony
nad nieśmiałości oceanem.
W tobie radości jest spojrzenie.
Znane i nieznane kochanie.

W tobie jest cały blask świeżości
jak z rosy wychylony kwiat.
W tobie jest śmiałość nieśmiałości.
O tobie śpiewał dzisiaj ptak.

Tyś jest dojrzewający owoc,
radości pierwszej jak życie.
Ja – każdy krok już czynię ku tobie,
myśli chowając nie do skrycia.

Jak pocałunki nad stołami,
ślę ci spojrzenia między ludźmi
takie radosne jak poranek,

póki mnie wieczór nie obudzi.
Na moście stojąc niewidzialny
jak na moście w Avignon.
Ty jesteś stąd i ja stąd...

Długołęka, 14.01.2018

🔖Karol Chum: Jak na moście w Avignon /270/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/05/19.