Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: Kiedy przyjdÄ… po mnie /255/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 11/05/19.


Karol Chum
Kiedy przyjdÄ… po mnie

Kiedy przyjdą po mnie i rozbiorą na części -
nie będę krzyczał.

Szarobure słońce wzejdzie nade mną.
Ziemia zda się skałą
a zieleń ledwie wonią nadziei.

Poniosą moje ciało, nie wiem dokąd.
Poniosą ku wspomnieniom i pamięci.
Moja nagość nie zawstydzi już nikogo.

Kiedy przyjdą po mnie pozostaną słowa -
metafizyczne serce wmurowane w ogrom serc.

Człowiek zdaje się znikomością.
Ĺšwiat wielki jest dla niego.
Ĺšwiat gardzi ĹĽyciem.

Potrzeba wielu mas,
by odkryć sens istnienia.
Potrzeba mi ciszy,
by sensem stał się niebyt.

KiedyĹ› przyjdÄ… po mnie...

Warszawa, 02.11.2016

đź”–Karol Chum: Kiedy przyjdÄ… po mnie /255/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 11/05/19.