Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: Odmiana /173/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 10/12/19.


Karol Chum
Odmiana

Przez wszystkie przypadki
odmieniłem już siebie.
Na końcu tylko zawołałem
i opuściłem nisko głowę ku ziemi.

Tak oto stałem się kamieniem.
SpoczÄ…Ĺ‚em pod drzewem.
Przysypałem się liśćmi.
Pokryłem mchem...
I czekam na sprzyjajÄ…cy mi los.

Życia całego nie odmienię.
Komu i czemu się przysłużę?
Z kim i z czym będę się zmagał?
O kim i o czym pomyślę?
Kogo i co pokocham?

Z niewiedzy budowy
własnych myśli i słów
jednym kamieniem
muru nie wzniosÄ™,
domu nie ogrzejÄ™,
sam nie przetrwam...

Może bym wyruszył w drogę?

Herby, 28.06.2013

đź”–Karol Chum: Odmiana /173/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 10/12/19.