Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: Odpoczynek /172/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 10/12/19.


Karol Chum
Odpoczynek

ChociaĹĽ serce mam jak gÄ…bka,
Wyciosano mnie z kamienia
I rzucono na ziemiÄ™.

Jest mi dobrze, ĹĽe tu jestem.
W niepogodÄ™ i w pogodÄ™.
W me ĹĽycia blaski, cienie.

Z czasem jestem pogodzony,
Uwierzywszy, ĹĽe czas moĹĽe
Cały chaos odmienić.

By spokojnie leżeć sobie,
By w tej ciszy zasnąć sobie
Pośród innych kamieni.

Długołęka, 05.01.2018

đź”–Karol Chum: Odpoczynek /172/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 10/12/19.