Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Pamięci Magdaleny Borkowskiej /165/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 10/11/19.


Karol Chum
Pamięci Magdaleny Borkowskiej


Już nie ma cię wcale...
Już nam Słońce zgasło...
Już po karnawale...
Już nam poszło zasnąć...

Już ciemno i smutno...
Już uśmiechów nie ma...
Kto jej dał tak usnąć?...
Ta ziemia... zła ziemia...

Już po...

Wrocław, 17.01.2016

🔖Karol Chum: Pamięci Magdaleny Borkowskiej /165/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 10/11/19.