Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


🔖Karol Chum: Pchajmy poranek ku słońcu /159/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 10/11/19.


Karol Chum
Pchajmy poranek ku słońcu

Pchajmy poranek ku słońcu!
Pchajmy do przodu to życie!
Niech się okaże nam w końcu
Radością największą w bycie!

Pchajmy zmartwienia i smutki!
Senne koszmary przepchajmy!
Do szczęścia nie trzeba wódki!
Do szczęścia to się kochajmy!

Niech niebo błękitne będzie!
Już dość nam wszystkim szarości!
Co w życiu będzie, to będzie,
Lecz niechaj trwa nam w miłości!

Warszawa, 28.03.2017

🔖Karol Chum: Pchajmy poranek ku słońcu /159/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 10/11/19.