Wstecz do pozycji
ostatniego wyboru


đź”–Karol Chum: Pewna historia /158/

    🖨 Drukuj stronę z tym tekstem

UWAGA. Każdy tekst możesz udostępnić na portalu FACEBOOK: profilu, grupie lub stronie.
Tekst opublikowano dnia: 10/11/19.


Karol Chum
Pewna historia

Jeden Pan zamordował Panią.
Stało się to rano.
Rzucił ją świniom na pożarcie.
A było to w marcu.

Nikt nie wie, dlaczego to zrobił,
Ale się sposobił.
Nóż kupił szeroki i długi.
Miał on krwawe smugi.

Ty pewnie nie znasz tej historii.
Takiej strasznej zbrodni.
Tak, tak! Pan zamordował Panią.
Stało się to rano...

Warszawa, 29.04.2016

đź”–Karol Chum: Pewna historia /158/

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Tylko teksty oznaczone symbolem ℗ stanowią teksty oficjalne,
ostateczne i jakie ukazały się drukiem tradycyjnym.
Teksty inne mogą podlegać dalszym zmianom lub korektom
przed ewentualnym ich opublikowaniem. Nie powinny być nigdzie kopiowane,
powielane i publikowane bez adnotacji "wersja nieoficjalna".
Powinny zawierać źródło pochodzenia, tj. stronę autorską www.chum.pl.
  Tekst zamieścił: Karol Chum, dn. 10/11/19.